Oostvlietpolder

15

feb

De Oostvlietpolder

Fauna van de Oostvlietpolder

Deze pagina is speciaal in het leven geroepen om de fauna in beeld te brengen van de Oostvlietpolder, de vogels in het bijzonder. De Oostvlietpolder kent een erg grote biodiversiteit door de ideale ligging en bodemgesteldheid. Heden wordt de Oostvlietpolder, zoals zovelen, bedreigd door bebouwing. Ik kwam er bij toeval terecht doordat ik er een buizerd zag zitten terwijl ik over de A4 naar huis reed. Inmiddels heb ik kennis gemaakt met de ‘Vereniging Vrienden Oostvlietpolder’. Voor hen is deze webpagina bedoeld. Zij stellen alles in het werk om bebouwing van deze polder te voorkomen. Het is Leidens allerlaatste agrarische polder! De foto’s die ik hier toon zijn slechts van waarnemingen vanaf de toegangsweg tot recreatiegebied ‘de Vlietlanden’. Hopelijk kan ik er nog velen maken in dit prachtige gebied waar de lichtval zo mooi is, vooral in de ochtenduren. Veel kijk en leesplezier gewenst!

 

Oostvlietpolder
Deze buizerd is een vaste bewoner van de Oostvlietpolder. Er zijn twee broedparen aanwezig het hele jaar door. Zijn voedsel bestaat in de winter hoofdzakelijk uit wormen naast kleine zoogdieren en aangereden wild zoals konijnen, hazen en vogels die langs de A4 regelmatig zijn te vinden. De buizerds vliegen dagelijks hun vaste rondje over de polder en langs de A4.

 

Oostvlietpolder

Ook deze Buizerd broedt in de Oostvlietpolder. Deze is de betere jager van de vier. Hem zie ik regelmatig kleine zoogdieren vangen. Op de foto gaat het om een samenloop van een tamme Gans, een Vos en vijf Buizerds. Met een dergelijke gemakkelijke hap in de polder lijken de buizerds ineens overal vandaan te komen om mee te profiteren.

 

Oostvlietpolder
In de Oostvlietpolder zie je ook met regelmaat Ooievaars. Normaal gesproken zijn ze niet zo fotogeniek. Met wat geduld in de baltstijd kunnen ze in leuke poses voor de camera verschijnen.

 

Oostvlietpolder
Kieviten trekken ’s winters mee met de vorstgrens. Deze winter waren ze dan ook even weg uit de Oostvlietpolder. Toen de vorst verdween waren ze meteen weer terug.

 

Oostvlietpolder
Een typische wintergast van de Oostvlietpolder; de Wulp. In grote groepen komen ze er aan het eind van de middag dagelijks foerageren. De Wulp is een bedreigde vogelsoort.

 

Oostvlietpolder
De Watersnip scharrelt de slootkanten af naar voedsel. Dat vindt hij er genoeg. Hij heeft natte graslanden nodig om met zijn lange snavel kleine diertjes uit de bodem te peuteren. Helaas staat deze vogel vermeld op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten. Bescherming geniet de hoogste prioriteit voor vogels die op deze lijst staan.

 

Oostvlietpolder
Tijdens de vorst hadden de Zilverreigers het niet gemakkelijk. Toch bleven zij in de Oostvlietpolder aanwezig gedurende de vorstperiode. Dagelijks waren er twee foeragerend te zien in de polder. Zelfs een Kleine Zilverreiger kwam er af en toe zijn visjes vangen. Deze Reigersoorten waren in Nederland bijna geheel van het toneel verdwenen. Gelukkig nemen hun aantallen weer toe.

 

Oostvlietpolder
De kleine watergangetjes in de polder zijn zeer rijk aan vis. Ieder jaar zijn dit soort tafereeltjes van begin mei tot eind juni te bewonderen.

 

Oostvlietpolder
Deze Fuut is inmiddels een grote jongen geworden die nu misschien zijn eigen jongen aan het grootbrengen is.

 

Oostvlietpolder
IJsvogels zijn regelmatig te zien in de Oostvlietpolder. Visjes zijn er genoeg voor ze. Aan een overhangende tak of een hek boven het
water hebben ze genoeg als uitkijkpost. Door op rustige plaatsen de oevers van de slootjes hier en daar een klein beetje aan te passen door deze steil af te laten lopen, kan de Oostvlietpolder gemakkelijk een broedplaats worden voor ‘de blauwe schicht’. Door beschermingsmaatregelen en creĆ«ren van broedgebieden verdween hij in 2004 van de Rode Lijst.

 

Oostvlietpolder
Na de lange reis uit Afrika maken de Grutto’s graag een tussenstop in de polder. Ze vinden er voedsel en rust. Na een aantal weken trekken zij door naar de broedgebieden. De Grutto staat op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten.

 

Hieronder nog enkele fraaie momenten die ik afgelopen winter in de Oostvlietpolder mocht beleven.

 

KL7P8025
Barre omstandigheden voor dezelfde buizerd als hierboven. Onder normale omstandigheden eet deze buizerd vooral wormen in deze periode. Nu de grond bevroren is moet hij het van muizen hebben die hij langs de slootkantjes weet te verschalken. De vele ‘roadkills’ langs de A4 helpen de buizerds ook de winter door. Dit levert echter gevaarlijke situaties voor de buizerds zelf op.

 

KL7P3136_slechtvalk
Dit is geen vaste bezoeker van de Oostvlietpolder; de slechtvalk. Slechts eenmaal trof ik hem. Het gaat hier waarschijnlijk om een overwinteraar. Ook de Slechtvalk staat op de rode lijst. De reden dat bovenstaande vogels op deze lijst staan is over het algemeen het verdwijnen van leefgebieden van deze vogels. Nog een treffender voorbeeld nodig?!

Door Bas|Weblog|0 comment

Laat een Comment achter