fotoworkshop vogels

Workshop vogelfotografie

De Nieuwkoopse plassen en de polders rondom vormen zo’n beetje hét beste vogelgebied van Nederland. Denk ook aan de Groene Jonker en het wat nieuwere Ruygeborg. De verscheidenheid aan vogelsoorten is hier enorm: purperreiger, lepelaar, geoorde fuut, waterral, zwarte stern, dodaars, kemphaan, groene ruiter, kluut en de vele zangvogels maken het meer dan de moeite waard om hier, goed voorbereid, rond te struinen en te fotograferen. Ik maak hier dagelijks een rondje en kan zodoende dé beste locatie van het moment bepalen. Eventueel pakken we de boot om betere kansen voor de purperreigers te verkrijgen als hier behoefte aan is.
Vergeet ik bijna te noemen dat je aan de rand van de Nieuwkoopse plassen hét beste weidevogelgebied van Nederland vindt!
Vraag via onderstaand aanmeldformulier naar de vele mogelijkheden.

Meld je aan voor de workshop vogelfotografie –>